Σπίθα, φλόγα, φωτιά!

Spitha1-2 Page 1
Κοινό   Μαθητές Γ' και Δ' Δημοτικού
Αριθμός ατόμων   Ένα σχολικό τμήμα (μέχρι 25 μαθητές)
Διάρκεια   1.5 ώρα
Χώρος  

Αίθουσες μουσείου

Ημερομηνίες   Δε θα υλοποιηθεί κατά τη σχολική χρονιά 2017-2018
Κρατήσεις

 

Εκπαιδευτικά προγράμματα 2017-2018
Υλοποιήστε μόνοι σας το πρόγραμμα
Δείτε τις οδηγίες για την υλοποίηση

Έντυπα  

Φύλλο εργασίας 1

Φύλλο εργασίας 2

Φύλλο εργασίας 3

Φύλλο εργασίας 4

Έτος έναρξης   2015
Σχεδιασμός  

Ι. Γαβριηλίδου, αρχαιολόγος-μουσειολόγος

Εικονογράφος   Βίκτωρ Μοσχόπουλος
Χρηματοδότηση   Ίδρυμα A. Γ. Λεβέντης