Λινά και μεταξένια

 

DSC 1461b

 

 

 

Κοινό  
Ομάδες παιδιών 5 - 8 ετών
Αριθμός ατόμων  
6 παιδιά
Διάρκεια  
1 ώρα και 30 λεπτά
Χώρος  
Αίθ. 2: Παλαιοχριστιανική Πόλη και Κατοικία
Αίθ. Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
Ημερομηνίες  
καλοκαίρι του 2013
Σχεδιασμός  
Σουμιντούμπ Βαλεντίνα,
Νηπιαγωγός - Μουσειολόγος, εργαζόμενη στον τομέα Ε.Π. του ΜΒΠ, μέσω προγράμματος ΚΟΧ.Π.
Χορηγός  

 

 

 

 

Σύντομη περιγραφή εκπαιδευτικού προγράμματος

Κατά την διάρκεια του προγράμματος τα παιδιά, γνωρίζουν για τις πρώτες ύλες της παραγωγής των υφασμάτων κατά την βυζαντινή εποχή και για την τέχνη της υφαντικής, παρατηρούν και περιγράφουν ρούχα των βυζαντινών, ζωγραφίζουν αλλά και φτιάχνουν ένα δικό τους υφαντό.


Στόχοι  εκπαιδευτικού προγράμματος

Συμμετέχοντας στο πρόγραμμα, τα παιδιά επιδιώκεται να:
- εξοικειωθούν με τον χώρο του μουσείου
- γνωρίσουν τα ρούχα των βυζαντινών
- εξοικειωθούν με την έννοια της υφαντικής
- να γνωρίσουν τις πρώτες ύλες της υφαντικής και τον τρόπο λειτουργίας του αργαλειού
- να αναπτύξουν τον προφορικό λόγο και την λεπτή τους κινητικότητα.

 

Συμμετέχοντας στο πρόγραμμα, τα παιδιά επιδιώκεται να:

 

- εξοικειωθούν με τον χώρο του μουσείου

-γνωρίσουν  τα ρούχα των βυζαντινών

-εξοικειωθούν με την  έννοια  της υφαντικής

-να γνωρίσουν τις πρώτες ύλες της υφαντικής και τον τρόπο λειτουργίας του αργαλειού

-να αναπτύξουν τον προφορικό λόγο και την λεπτή τους κινητικότητα