Η δική μου Θεσσαλονίκη, η δική μας Θεσσαλονίκη

 
 

Thessaloniki syllektes

 

 

Κοινό  
Μαθητές Στ' Δημοτικού
Αριθμός ατόμων  
Ένα σχολικό τμήμα (μέχρι 25 μαθητές)
Διάρκεια  
1.30 ώρα
Χώρος  
Αίθουσα περιοδικών εκθέσεων
"Κυριάκος Κρόκος"
Ημερομηνίες  
Νοέμβριος 2012
Έντυπα  
Έτος υλοποίησης  
2012
Σχεδιασμός  
Ρ. Βεροπουλίδου, Ι. Γαβριηλίδου,
Ε. Φουρλίγκα

 

 

 

 

 

 

Σύντομη περιγραφή εκπαιδευτικού προγράμματος

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα επικεντρώνεται σε γεγονότα που σημάδεψαν την ιστορία της Θεσσαλονίκης από την απελευθέρωση της πόλης μέχρι το τέλος του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Υλοποιήθηκε εξ ολοκλήρου στον β΄ όροφο της αίθουσας περιοδικών εκθέσεων «Κ. Κρόκος» του Μουσείου στο πλαίσιο της περιοδικής έκθεσης "Η Θεσσαλονίκη των συλλεκτών. Ιστορίες της πόλης" (21 Σεπτεμβρίου - 8 Δεκεμβρίου 2012).

Οι μαθητές/τριες αρχικά συζητούσαν για την έννοια του συλλέκτη και της συλλογής. Στη συνέχεια πληροφορούνταν για το χρονολογικό πλαίσιο στο οποίο εντασσόταν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα καθώς και για τα βασικά γεγονότα στα οποία επικεντρωνόταν.

Κατά το δεύτερο μέρος του προγράμματος τα παιδιά χωρίζονταν σε τέσσερις ομάδες και εργάζονται με τη βοήθεια φύλλων εργασίας. Στη συνέχεια, με αφορμή το θέμα που διερευνούσαν, εκφράζονταν δημιουργικά μέσα από μια εικαστική δραστηριότητα. Τέλος, κάθε ομάδα παρουσίαζε την έρευνά της στην υπόλοιπη τάξη.

 

Στόχοι  εκπαιδευτικού προγράμματος

Το πρόγραμμα επιδίωκε οι μαθητές να:

  • κατανοήσουν την έννοια της συλλογής και τη σημασία που αυτή μπορεί να έχει για τη γνώση του παρελθόντος
  • μάθουν για συγκεκριμένα γεγονότα που σημάδεψαν την ιστορία της Θεσσαλονίκης από το 1912 μέχρι το τέλος του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου
  • ασκηθούν στην παρατήρηση αντικειμένων και στην άντληση πληροφοριών μέσω της παρατήρησης αυτής
  • ασκήσουν την κριτική τους σκέψη
  • εργαστούν ομαδικά
  • εκφραστούν δημιουργικά μέσω της εικαστικής δραστηριότητας
  • αναστοχαστούν πάνω στην εργασία τους, στο πλαίσιο της παρουσίασης, και παράλληλα να ασκηθούν στον προφορικό λόγο.