Εκπαιδευτικά Προγράμματα ΜΒΠ

 

mosaic

Ο τομέας Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού σχεδιάζει και υλοποιεί από το 1998 εκπαιδευτικά προγράμματα, που απευθύνονται σε νήπια, μαθητές δημοτικού και μαθητές γυμνασίου.

Tα ενεργά εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου είναι:

 Για τα εκπαιδευτικά προγράμματα παρελθόντων ετών δείτε το αρχείο

Στόχοι

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα υλοποιούνται με τη βοήθεια δύο μουσειοπαιδαγωγών και επιδιώκεται η εξοικείωση των μαθητών με το παρελθόν, με τη διαδικασία μελέτης και ερμηνείας του υλικού πολιτισμού.

Συγκεκριμένα, οι στόχοι τους είναι:

  • η εξοικείωση των μαθητών με το χώρο του μουσείου
  • η γνωριμία με το βυζαντινό πολιτισμό
  • η σύνδεση του παρελθόντος με το παρόν
  • η ανάπτυξη των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των μαθητών.

Βασική, επίσης, επιδίωξη είναι η επίσκεψη στο μουσείο να είναι ευχάριστη εμπειρία και παράλληλα να αποτελέσει την αφορμή για ποικίλες δραστηριότητες μέσα στην τάξη.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων χρησιμοποιούνται μέθοδοι όπως:

  • η μαιευτική (κατευθυνόμενη συζήτηση), που βασίζεται στο συνεχή διάλογο με τους μαθητές και στοχεύει στο να εκμαιεύσει πληροφορίες που ήδη κατέχουν. Για τη διευκόλυνση της συζήτησης συχνά χρησιμοποιείται ειδικά διαμορφωμένο εποπτικό υλικό,
  • η ανακαλυπτική, που βασίζεται στην παρατήρηση και τη μελέτη των μουσειακών αντικειμένων, αυθεντικών ή αντιγράφων, με την ομαδικήεργασία και, συνήθως, με τη βοήθεια φύλλων εργασίας,
  • η δημιουργική έκφραση των παιδιών μέσα από τη ζωγραφική αναπαράσταση των αντικειμένων,
  • οι προφορικές παρουσιάσεις των αποτελεσμάτων της ομαδικής εργασίας,
  • η βιωματική προσέγγισηκαι
  • μέθοδοι δραματοποίησης, όπως το θεατρικό δράμα, το θεατρικό παιχνίδι και η παντομίμα.