Από το αμπέλι στο αμπάρι

 

DSC 1399

 

 

 

Κοινό  
Ομάδες παιδιών 5 - 8 ετών
Αριθμός ατόμων  
6 παιδιά
Διάρκεια  
1 ώρα και 30 λεπτά
Χώρος  
Αίθ. 1: Ο Παλαιοχριστιανικός Ναός
Αίθ. 2: Παλαιοχριστιανική Πόλη και Κατοικία
Αίθ. Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
Αποθήκες του Μουσείου
Ημερομηνίες  
καλοκαίρι του 2013
Σχεδιασμός  
Σουμιντούμπ Βαλεντίνα,
Νηπιαγωγός - Μουσειολόγος, εργαζόμενη στον τομέα Ε.Π. του ΜΒΠ, μέσω προγράμματος ΚΟΧ.Π.
Χορηγός  

 

 

 

 

Σύντομη περιγραφή εκπαιδευτικού προγράμματος

Κατά την διάρκεια του προγράμματος τα παιδιά, μέσω των εκθεμάτων του μουσείου, γνωρίζουν για τα στάδια της παραγωγής του κρασιού, την θέση του κρασιού στην καθημερινότητα των βυζαντινών καθώς και το εμπόριο. Επισκέπτονται τις αποθήκες του Μουσείου, όπου έχουν την δυνατότητα να δουν την αναπαράσταση ενός βυζαντινού εμπορικού καραβιού φορτωμένου με πήλινους αμφορείς. Επίσης τα παιδιά συμμετέχουν σε μία εικαστική δραστηριότητα.


Στόχοι  εκπαιδευτικού προγράμματος

Συμμετέχοντας στο πρόγραμμα, τα παιδιά επιδιώκεται να:
- εξοικειωθούν με το χώρο του μουσείου
- διακρίνουν διακοσμητικές παραστάσεις σε εκθέματα του μουσείου
- γνωρίσουν τους αμφορείς και την χρήση τους
- παρατηρήσουν την αναπαράσταση ενός βυζαντινού εμπορικού καραβιού
- αποτυπώσουν ζωγραφικά πληροφορίες που αποκόμισαν κατά τη διάρκεια του προγράμματος
- να αναπτύξουν τον προφορικό λόγο και την λεπτή τους κινητικότητα.