Αλλοτινά και τωρινά πρόσωπα του χρόνου - Δευτεροβάθμια

Psifidoto July

Κοινό  
Μαθητές Γυμνασίου και Α΄ Λυκείου
Αριθμός ατόμων  
Ένα σχολικό τμήμα (μέχρι 25 μαθητές)
Διάρκεια  
1.30 ώρα
Χώροι  
Αίθουσες Μουσείου
Ημερομηνίες  
Δε θα υλοποιηθεί κατά τη σχολική χρονιά 2017-2018
Κρατήσεις   Εκπαιδευτικά προγράμματα 2017-2018
Υλοποιήστε μόνοι σας το πρόγραμμα
Δείτε τις οδηγίες για την υλοποίηση
Έντυπα  
Φύλλα εργασίας | απαντήσεις
Επιπλέον πληροφορίες  
Έτος έναρξης  
2014
Σχεδιασμός  
Ρ. Βεροπουλίδου, δρ αρχαιολογίας
Μ. Βάρφη, μαθηματικός, δρ μετεωρολογίας
Β. Ζάγκλη, θεατρολόγος
Κ. Γκαμπράνη, εικαστικός

 

Σύντομη περιγραφή εκπαιδευτικού προγράμματος

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές της ΣΤ΄ Δημοτικού. Εστιάζεται στη βυζαντινή περίοδο (4ος - 15ος αι. μ.Χ.) και πραγματοποιείται με την ερευνητική - ανακαλυπτική μέθοδο.


Στόχοι  εκπαιδευτικού προγράμματος

Κύριος στόχος του προγράμματος είναι να συζητηθεί η έννοια του χρόνου γενικά, και στα βυζαντινά χρόνια ειδικότερα. Πιο συγκεκριμένα, αποσκοπεί να βοηθήσει τους μαθητές να:

  • κατανοήσουν πόσο πολύπλοκη και σχετική είναι η έννοια του χρόνου
  • μάθουν τους τρόπους μέτρησης του χρόνου στα ρωμαϊκά και στα βυζαντινά χρόνια
  • πληροφορηθούν για τα όργανα μέτρησης του χρόνου
  • προσεγγίσουν τον χώρο και την έννοια του Μουσείου
  • μάθουν να παρατηρούν αντικείμενα και να αντλούν πληροφορίες από αυτά
  • εργαστούν ομαδικά
  • αναπτύξουν την έκφραση, τις αισθησιοκινητικές δεξιότητες και τη φαντασία τους.