Μαθητές

MathitesΟ τομέας Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων στοχεύει στη συστηματική ανάπτυξη της επικοινωνίας του μουσείου με διαφορετικές ομάδες κοινού. Τα νήπια, οι μαθητές δημοτικού και γυμνασίου αποτελούν τις πολυπληθέστερες ομάδες, στις οποίες το Μουσείο δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα. Για την κάθε ηλικιακή ομάδα σχεδιάζονται συγκεκριμένα εκπαιδευτικά προγράμματα.

Για τα νήπια προσφέρονται τα προγράμματα: "Παίζουμε ανασκαφή;" και "Γνωρίζω τις βυζαντινές εικόνες".

Για τους μαθητές της Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού προσφέρεται το πρόγραμμα "Σπίθα, φλόγα, φωτιά"

Για τους μαθητές της Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού προσφέρονται τα προγράμματα "Όψεις της καθημερινής ζωής στην παλαιοχριστιανική εποχή", "Το βυζαντινό κάστρο" και "Νερό πηγή ζωής".

Για τους μαθητές της Στ΄ Δημοτικού προσφέρεται το πρόγραμμα "Αλλοτινά και τωρινά πρόσωπα του χρόνου".

Για τους μαθητές Γυμνασίου και Α΄ Λυκείου υπάρχουν τα προγράμματα "Ανακαλύπτοντας το παρελθόν" και "Αλλοτινά και τωρινά πρόσωπα του χρόνου".

Παράλληλα, με αφορμή τις περιοδικές εκθέσεις του Μουσείου σχεδιάζονται εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία μπορούν να υλοποιήσουν οι εκπαιδευτικοί με τις τάξεις τους κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας.

 Εκτύπωση  Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο