Υπαίθρια εργαστήρια συντήρησης

Photo_0618 Μαΐου 2006, ώρες 18:00-20:30

Ενήλικες,, Οικογένειες,, Νέοι από 15 ετών

Στο αίθριο του Μουσείου δημιουργούνται υπαίθρια εργαστήρια συντήρησης μαρμάρου, μετάλλου, χαρτιού και κεραμικής, όπου οι συντηρητές επιδεικνύουν στους επισκέπτες ορισμένες από τις μεθόδους και τεχνικές που εφαρμόζουν.