Επισκέψεις στα εργαστήρια συντήρησης

18 Μαΐου 2006, ώρες 09:00-14:00

Ενήλικες,, Οικογένειες,, Νέοι από 15 ετών

Ανά μια ώρα, το κοινό, σε ομάδες των 10 ατόμων, έχει την ευκαιρία να ξεναγηθεί στα εργαστήρια συντήρησης του Μ.Β.Π. (εικόνες, κεραμικά, χαρτί, μέταλλο, μάρμαρο, ψηφιδωτά, τοιχογραφίες)..