Επισκέψεις στα εργαστήρια συντήρησης

18 Μαΐου 2006, ώρες 09:00-14:00

Ενήλικες,, Οικογένειες,, Νέοι από 15 ετών

Ανά μια ώρα, το κοινό, σε ομάδες των 10 ατόμων, έχει την ευκαιρία να ξεναγηθεί στα εργαστήρια συντήρησης του Μ.Β.Π. (εικόνες, κεραμικά, χαρτί, μέταλλο, μάρμαρο, ψηφιδωτά, τοιχογραφίες)..


Υπαίθρια εργαστήρια συντήρησης

Photo_0618 Μαΐου 2006, ώρες 18:00-20:30

Ενήλικες,, Οικογένειες,, Νέοι από 15 ετών

Στο αίθριο του Μουσείου δημιουργούνται υπαίθρια εργαστήρια συντήρησης μαρμάρου, μετάλλου, χαρτιού και κεραμικής, όπου οι συντηρητές επιδεικνύουν στους επισκέπτες ορισμένες από τις μεθόδους και τεχνικές που εφαρμόζουν.

Εργαστήριο βιβλιοδεσίας

18 Μαΐου 2006, ώρες 12:00-14:00

Ενήλικες,, Οικογένειες

Στο χώρο των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων υλοποιείται εργαστήριο βιβλιοδεσίας (μέχρι 20 άτομα).

Περισσότερα Άρθρα...

  • 1
  • 2