Ενημέρωση σπουδαστών ειδικότητας Προσχολικής Αγωγής του Δημόσιου ΙΕΚ Τριανδρίας

News iekTην Πέμπτη 4 Απριλίου σπουδαστές και σπουδάστριες της Ειδικότητας Προσχολικής Αγωγής, Δραστηριοτήτων, Δημιουργίας και Έκφρασης του Δημόσιου Ι.Ε.Κ. Τριανδρίας παρακολούθησαν, στο πλαίσιο της πρακτικής τους άσκησης, ενημέρωση για τις εκπαιδευτικές δράσεις του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού από τον Τομέα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων. Στο πλαίσιο αυτό έγινε αναφορά στην εκπαιδευτική πολιτική του Μουσείου και παρουσιάστηκαν αναλυτικά δυο εκπαιδευτικά προγράμματα (Παίζουμε ανασκαφή; και Γνωρίζω τις βυζαντινές εικόνες) για παιδιά πρωτοσχολικής ηλικίας καθώς και το αντίστοιχο εκπαιδευτικό υλικό. Ακολούθησε ξενάγηση σε δυο αίθουσες της μόνιμης έκθεσης του Μουσείου, με θεματικό άξονα την ένταξη των εκθεμάτων στα θεατροπαιδαγωγικά προγράμματα που έχουν πραγματοποιηθεί στο παρελθόν από τον Τομέα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων.

Συμμετείχαν συνολικά 50 άτομα, γονείς και παιδιά που επισκέφτηκαν το μουσείο και παρατήρησαν ψηφιδωτά που εκτίθενται εκεί, ενώ στη συνέχεια δημιούργησαν τα δικά τους ψηφιδωτά.