Εκπαιδευτικά προγράμματα σχολικής χρονιάς 2017-2018

ekpaideytika 2016-2017Σας ενημερώνουμε ότι για τη σχολική χρονιά 2017 - 2018 στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού θα υλοποιηθούν – προτείνονται οι ακόλουθες εκπαιδευτικές δράσεις: 1. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα:

«Όψεις της καθημερινής ζωής στην παλαιοχριστιανική εποχή» για μαθητές Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού. Θα υλοποιείται από τον αρχαιολόγο του Μουσείου Δρ Αναστάσιο Σινάκο.

2. Επίσης, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να υλοποιούν μόνοι τους με την τάξη τους, με τη βοήθεια φυλλαδίων και υποστηρικτικού υλικού που θα τους παρέχει το Μουσείο, τα ακόλουθα εκπαιδευτικά προγράμματα:

«Γνωρίζω τις βυζαντινές εικόνες» για νήπια και μαθητές Α΄ Δημοτικού

«Όψεις της καθημερινής ζωής στην παλαιοχριστιανική εποχή», «Το Βυζαντινό Κάστρο» και «Νερό, πηγή ζωής» για μαθητές Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού, «Αλλοτινά και τωρινά πρόσωπα του χρόνου» για μαθητές Στ΄ Δημοτικού.

Το υλικό των εκπαιδευτικών προγραμμάτων βρίσκεται επίσης αναρτημένο στην ιστοσελίδα μας και μπορούν να το συμβουλεύονται οι εκπαιδευτικοί πριν από την επίσκεψη.

Όσοι ενδιαφέρονται να πάρουν μέρος στο πρόγραμμα (1) ή (2) να υλοποιήσουν τα ανωτέρω προγράμματα μόνοι τους μπορούν να δηλώνουν συμμετοχή στο τηλέφωνο 2313 306487 από τη Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2017 από 9.00 -13.00 (κος Σινάκος). Όσοι επιθυμούν να υλοποιήσουν μόνοι τους το πρόγραμμα μπορούν – σε περίπτωση κατά την οποία η επικοινωνία με το ανωτέρω τηλέφωνο δεν θα είναι δυνατή – να τηλεφωνούν και στο 2313 306422 (φυλακτικό προσωπικό). Σε κάθε περίπτωση θα τηρείται σειρά προτεραιότητας.

Σε κάθε πρόγραμμα είναι δυνατόν να συμμετέχει ένα μόνο σχολικό τμήμα (έως 25 μαθητές). Οι συνοδοί εκπαιδευτικοί, εφόσον έχουν ορίσει ημερομηνία, παρακαλούνται να επιβεβαιώνουν την επίσκεψή τους τηλεφωνικά τουλάχιστον μια εβδομάδα πριν.