Ο χώρος σας

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να δείτε φωτογραφίες από τις δράσεις του Τομέα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, ζωγραφιές των συμμετεχόντων καθώς και υλικό που μας έχετε στείλει έχοντας επισκεφθεί το Μουσείο.

Οι φωτογραφίες σας
                    2011-2012
                    2012-2013
                    2013-2014
                    2014-2015
                    2015-2016
                    2016-2017
Οι ζωγραφιές σας από τις δράσεις
Οι ζωγραφιές που μας έχετε στείλει
Δράσεις σχολείων

 Εκτύπωση  Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο