Οι ζωγραφιές από τις δράσεις

Ζωγραφιές μαθητών δημοτικού από το πρόγραμμα Όψεις της καθημερινής ζωής

 Ζωγραφιές μαθητών δημοτικού από το πρόγραμμα Γνωρίζω τις βυζαντινές εικόνες

Ζωγραφιές από την αξιολόγηση του εντύπου "Οικογενειακώς στο Μουσείο!"

Ζωγραφιές από το πρόγραμμα Από το αμπέλι στο αμπάρι

Ζωγραφιές από το πρόγραμμα Λινά και μεταξένια

 Εκτύπωση  Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο