14ο δημοτικό σχολείο Πολίχνης

Οι μαθητές και οι μαθήτριες της πέμπτης (Ε΄) τάξης του 14ου δημοτικού σχολείου Πολίχνης κατά το σχολικό έτος 2013-2014 και στο πλαίσιο του μαθήματος της ευέλικτης ζώνης, εκπόνησαν σχέδιο εργασίας με τίτλο "Γνωρίζω τον Βυζαντινό Πολιτισμό". Σκοπός του προγράμματος ήταν η ουσιαστικότερη γνωριμία των παιδιών με τον βυζαντινό πολιτισμό, δίνοντας έμφαση σε συγκεκριμένους τομείς όπως: η καθημερινή ζωή των βυζαντινών (διατροφή - ενδυμασία- παιχνίδι- σπίτι), η Τέχνη (ψηφιδωτό, αγιογραφία), η γραφή, η οχύρωση της Κωνσταντινούπολης και της Θεσσαλονίκης (τείχη), πολεμικός εξοπλισμός.

Η εργασία προσεγγίστηκε "διαθεματικά" συνδυάζοντας συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα όπως της Ιστορίας, των Θρησκευτικών και της Αισθητικής Αγωγής. Το πρόγραμμα διήρκησε πέντε μήνες (Δεκέμβριος 2013 - Απρίλιος 2014).

Στο σχολείο λειτουργεί έκθεση "βυζαντινού πολιτισμού" με εκθέματα - δημιουργίες των ίδιων των παιδιών. Η έκθεση είναι ανοιχτή σε μικρούς και μεγάλους μέχρι το τέλος του διδακτικού έτους.