Το βυζαντινό κάστρο

 

Kastro 01

Κοινό  
Μαθητές Στ΄ Δημοτικού
Αριθμός ατόμων  
Ένα σχολικό τμήμα (μέχρι 25 μαθητές)
Διάρκεια  
1.30 ώρα
Χώρος  
Ημερομηνίες  
Οκτώβριος 2017 - Μάιος 2018
Κρατήσεις   Εκπαιδευτικά προγράμματα 2017-2018
Υλοποιήστε μόνοι σας το πρόγραμμα
Έντυπα  

Φύλλα εργασίας για το μαθητή

Απαντήσεις στα φύλλα εργασίας

Κείμενα για το δάσκαλο

Έτος έναρξης  
2002
Σχεδιασμός  
Α. Αποστολίδου, Ε. Φουρλίγκα

 

Σύντομη περιγραφή εκπαιδευτικού προγράμματος

Στο πρόγραμμα αρχικά οι μαθητές συζητούν με τις μουσειοπαιδαγωγούς για θέματα σχετικά  με τις πόλεις - κάστρα, τις διαφορές μεταξύ των παλαιοχριστιανικών πόλεων και των κάστρων, τα επαγγέλματα των κατοίκων μιας πόλης - κάστρου και τέλος τα μέρη του τείχους. Στη συνέχεια, χωρίζονται σε ομάδες και καλούνται να ανακαλύψουν τα αντικείμενα που βρέθηκαν σε πόλεις - κάστρα, ενώ ολοκληρώνουν την εργασία τους με παιχνίδι παντομίμας. Μέσα από την εργασία σε ομάδες και με τη βοήθεια των φύλλων εργασίας τα παιδιά κατανοούν την αξία της συνεργασίας και καλούνται να ασκήσουν την κριτική τους σκέψη.

Στόχοι  εκπαιδευτικού προγράμματος

Το πρόγραμμα δομήθηκε γύρω από τους εξής στόχους:

• Να ανακαλέσουν στη μνήμη τους οι μαθητές τις πληροφορίες που σχετίζονται με την Βυζαντινή Αυτοκρατορία.

• Να εξοικειωθούν οι μαθητές με την έννοια της πόλης-κάστρου στη μεσοβυζαντινή εποχή.

• Να παρατηρήσουν τα αντικείμενα που εκτίθενται στην αίθουσα "Το βυζαντινό κάστρο" και ερμηνεύοντάς τα να βγάλουν συμπεράσματα για τα επαγγέλματα της εποχής, την καθημερινή ζωή και τον πολεμικό εξοπλισμό.