Σπίθα, φλόγα, φωτιά!

Spitha1-2 Page 1
Κοινό   Μαθητές Γ' και Δ' Δημοτικού
Αριθμός ατόμων   Ένα σχολικό τμήμα (μέχρι 25 μαθητές)
Διάρκεια   1.5 ώρα
Χώρος  

Αίθουσες μουσείου

Ημερομηνίες   Δε θα υλοποιηθεί κατά τη σχολική χρονιά 2017-2018
Κρατήσεις

 

Εκπαιδευτικά προγράμματα 2017-2018
Υλοποιήστε μόνοι σας το πρόγραμμα
Δείτε τις οδηγίες για την υλοποίηση

Έντυπα  

Έντυπο για τον εκπαιδευτικό

Φύλλο εργασίας 1

Φύλλο εργασίας 2

Φύλλο εργασίας 3

Φύλλο εργασίας 4

Έτος έναρξης   2015
Σχεδιασμός  

Ι. Γαβριηλίδου, αρχαιολόγος-μουσειολόγος

Εικονογράφος   Βίκτωρ Μοσχόπουλος
Χρηματοδότηση   Ίδρυμα A. Γ. Λεβέντης

Σύντομη περιγραφή εκπαιδευτικού προγράμματος

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Σπίθα, φλόγα, φωτιά!» του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού με θέμα τη φωτιά και τα οφέλη της για τον άνθρωπο απευθύνεται σε παιδιά Γ΄ και Δ΄ δημοτικού. Δημιουργήθηκε με στόχο οι εκπαιδευτικοί να το υλοποιούν με την τάξη τους στην μόνιμη έκθεση του μουσείου.


Στόχοι  εκπαιδευτικού προγράμματος


Κύριος στόχος του προγράμματος είναι τα παιδιά να έχουν μια ευχάριστη κι εποικοδομητική μαθησιακή εμπειρία στο μουσείο, συμμετέχοντας σε μία βιωματική προσέγγιση του θέματος. Ακόμη, επιδιώκεται οι μαθητές/τριες:

·                  να προσεγγίσουν τον χώρο και την έννοια του μουσείου

·                  να μάθουν για τα οφέλη της φωτιάς για τον άνθρωπο

·                  να συνεργαστούν

·                  να μάθουν να παρατηρούν τα αντικείμενα και να αντλούν πληροφορίες από αυτά

·                  να προχωρήσουν στην ερμηνεία των αντικειμένων

·                  να μάθουν έννοιες και όρους, όπως «τσουκάλι», «λαγήνι», «πόρπη» κ. ά.

·                  να ασκηθούν στον προφορικό λόγο

·                  να εκφραστούν με μη λεκτικούς τρόπους επικοινωνίας

Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται είναι:

  • η ανακαλυπτική, που βασίζεται στην παρατήρηση και στη μελέτη των αντικειμένων με τη βοήθεια φύλλων εργασίας
  • η συνεργατική
  • οι προφορικές παρουσιάσεις των αποτελεσμάτων της ομαδικής εργασίας
  • η δραματοποίηση