Όψεις της καθημερινής ζωής

 

educational_programmes_views

Κοινό  
Μαθητές Ε' και Στ' Δημοτικού, Ειδικά σχολεία, ΑμεΑ
Αριθμός ατόμων  
Ένα σχολικό τμήμα (μέχρι 25 μαθητές)
Διάρκεια  
1.30 ώρα
Χώρος  
Ημερομηνίες  
Οκτώβριος 2017 - Μάιος 2018
Κρατήσεις  
Έντυπα  
Έτος έναρξης  
2001
Σχεδιασμός  
Ε. Φουρλίγκα, Στ. Γρόσδος
Χρηματοδότηση  
ΜΕΛΙΝΑ, Εκπαίδευση και Πολιτισμός (ΥΠΠΟ ΚΑΙ ΥΠΕΠΘ)
Επανεκτύπωση  
Ίδρυμα A. Γ. Λεβέντη

Σύντομη περιγραφή εκπαιδευτικού προγράμματος

Αφού τοποθετηθούν στο χώρο και στο χρόνο, στη συνέχεια οι μαθητές σε ρόλο αρχαιολόγου μελετούν και καταγράφουν αντικείμενα της έκθεσης με σκοπό να κατανοήσουν την εργασία του αρχαιολόγου και να εξοικειωθούν με την παρατήρηση των αντικειμένων και την ερμηνευτική διαδικασία.

Μέσα από την εργασία σε ομάδες και με τη βοήθεια των φύλλων εργασίας τα παιδιά κατανοούν την αξία της συνεργασίας και καλούνται να ασκήσουν την κριτική τους σκέψη. Ακόμη, συμμετέχουν σε δημιουργικές δραστηριότητες και έτσι καλλιεργούν τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους και αποκτούν την εμπειρία μιας ευχάριστης και εποικοδομητικής επίσκεψης στο Μουσείο.

Στόχοι  εκπαιδευτικού προγράμματος

Στο πρόγραμμα επιδιώκεται οι μαθητές να:

  • προσεγγίσουν το χώρο και την έννοια του μουσείου
  • μάθουν να παρατηρούν τα αντικείμενα και να αντλούν πληροφορίες από αυτά
  • προχωρήσουν στην ερμηνεία των αντικειμένων
  • αντλήσουν πληροφορίες για την καθημερινή ζωή στην Παλαιοχριστιανική εποχή
  • εργαστούν ομαδικά

Παρατηρήσεις

Με την κατάλληλη προσαρμογή μπορεί να υλοποιηθεί κατόπιν συνεννόησης και σε ειδικές ομάδες κοινού, όπως κωφούς ή σε άτομα με κινητικά προβλήματα.
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα μπορούν να το υλοποιούν από μόνοι τους όσοι εκπαιδευτικοί ενδιαφέρονται.

Ιστορικό

Το πρόγραμμα «Όψεις της καθημερινής ζωής στην παλαιοχριστιανική εποχή» σχεδιάστηκε το 2001 στο πλαίσιο του προγράμματος «Μελίνα, Εκπαίδευση και Πολιτισμός» και συνοδεύεται από ένα «φάκελο για τον εκπαιδευτικό». Στόχος του φακέλου είναι να βοηθήσει τον εκπαιδευτικό να εφαρμόσει ο ίδιος το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με την τάξη του και να δώσει τη δυνατότητα στους μαθητές του να πραγματοποιήσουν μια ουσιαστική επίσκεψη στο μουσείο, ακόμη και χωρίς τη μεσολάβηση των μουσειοπαιδαγωγών.

Το πρόγραμμα ανατυπώθηκε με χορηγία του ιδρύματος Α.Γ. Λεβέντη.

Μέχρι σήμερα έχουν γίνει δύο αξιολογήσεις του προγράμματος, μια προκαταρκτική και μια κατά την πορεία υλοποίησής του από μαθητές και εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν σ’ αυτό. Τα συμπεράσματα της αξιολόγησης βρίσκονται στο:

Βεροπουλίδου, Ρ. (2008). «Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού», στο Μπούνια, Α., Νικονάνου, Ν., Οικονόμου, Μ., Η Τεχνολογία στην Υπηρεσία της Πολιτισμικής Κληρονομιάς, Διαχείριση, Εκπαίδευση, Επικοινωνία, Αθήνα, 323-334.