Νερό πηγή ζωής

Nero1 Page 1
Κοινό   Μαθητές Ε' και Στ' Δημοτικού
Αριθμός ατόμων   Ένα σχολικό τμήμα (μέχρι 25 μαθητές)
Διάρκεια   1.5 ώρα
Χώρος  

Αίθουσες μουσείου:
2. Παλαιοχριστιανική πόλη και κατοικία
4. Από την Εικονομαχία στη Λάμψη των Μακεδόνων και των Κομνηνών
6. Το βυζαντινό κάστρο

Ημερομηνίες   Οκτώβριος 2017 - Μάιος 2018
Κρατήσεις

 

Εκπαιδευτικά προγράμματα 2017-2018
Υλοποιήστε μόνοι σας το πρόγραμμα
Δείτε τις οδηγίες για την υλοποίηση

Έντυπα  

Φύλλο εργασίας 1

Φύλλο εργασίας 2

Φύλλο εργασίας 3

Φύλλο εργασίας 4

Βιβλίο για τον εκπαιδευτικό

Οδηγίες υλοποίησης

Έτος έναρξης   2015
Σχεδιασμός   Ε. Φουρλίγκα, αρχαιολόγος-μουσειολόγος
Χρηματοδότηση   Ίδρυμα A. Γ. Λεβέντης

Σύντομη περιγραφή εκπαιδευτικού προγράμματος

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο να βοηθήσει τους μαθητές να παρατηρήσουν αντικείμενα που σχετίζονται με το νερό και τις χρήσεις του στο βυζάντιο. Η περιήγηση αφορά επιλεγμένα αντικείμενα από τρεις αίθουσες του Μουσείου. Οι εκπαιδευτικοί εύκολα μπορούν να οργανώσουν μόνοι τους την επίσκεψή τους χρησιμοποιώντας τα σχετικά φύλλα εργασίας.

Οι μαθητές χωρίζονται σε 4 ομάδες. Κάθε ομάδα έχει το δικό της φύλλο εργασίας. Το πρώτο μέρος είναι κοινό για όλες τις ομάδες. Αναφέρεται στη σημασία του νερού και βοηθάει τους μαθητές να βάλουν σε χρονολογική σειρά σημαντικά ιστορικά γεγονότα της βυζαντινής εποχής.

Μέσα από ευχάριστες δραστηριότητες, κρυπτόλεξα, εικονόλεξα, παρατήρηση αντικειμένων, οι μαθητές ανακαλύπτουν πώς ψάρευαν στο βυζάντιο, πώς υδρεύονταν οι πόλεις, ποια σκεύη χρησιμοποιούσαν οι βυζαντινοί για να μαγειρέψουν, να πιουν, να κουβαλήσουν το νερό στα σπίτια τους.

Στόχοι  εκπαιδευτικού προγράμματος

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι να προσφέρει στους εκπαιδευτικούς τη δυνατότητα να οργανώσουν για τους μαθητές τους εύκολα και γρήγορα μια ευχάριστη, εκπαιδευτική επίσκεψη στο Μουσείο. Το πρόγραμμα στοχεύει επίσης να βοηθήσει τους μαθητές να συνειδητοποιήσουν τη σπουδαιότητα του νερού στην οργάνωση της ζωής των ανθρώπων και να ανακαλύψουν αντικείμενα του παρελθόντος που σχετίζονται με αυτό.