Γνωρίζω τις βυζαντινές εικόνες

 

educational_programmes_byazntine_icons

Κοινό
 
Νήπια  - Μαθητές Α΄ Δημοτικού
Αριθμός ατόμων
 
Ένα σχολικό τμήμα (μέχρι 25 μαθητές)
Διάρκεια
 
1 ώρα
Χώρος
 
Ημερομηνίες
 
Καθημερινά από Οκτώβριο έως Μάιο
Κρατήσεις
 
Έντυπα
 
Εκπαιδευτικό υλικό
  Επικοινωνήστε με το Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
Έτος έναρξης
 
2005
Σχεδιασμός
 
Ρ. Βεροπουλίδου, Ι. Γαβριηλίδου,
Ε. Φουρλίγκα
Χρηματοδότηση
 
Ευρωπαϊκή Ένωση, Γ΄ Κ.Π.Σ., Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πολιτισμός»

 

Σύντομη περιγραφή εκπαιδευτικού προγράμματος

Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στις εικόνες που εκτίθενται στην έκθεση "Το Βυζάντιο μετά το Βυζάντιο". Οι μαθητές εργάζονται χωρισμένοι σε ομάδες, παρατηρούν συγκεκριμένες εικόνες και στη συνέχεια όλοι μαζί συζητούν μπροστά σε μία από αυτές.  Καθισμένοι μπροστά στην εικόνα περιγράφουν τις μορφές που βλέπουν και τα ρούχα που φορούν, αναγνωρίζουν κάποια σύμβολα, κάνουν συγκρίσεις ανάμεσα στο παρόν και στο παρελθόν, μαθαίνουν συγκεκριμένες λέξεις-όρους και συνειδητοποιούν ότι οι εικόνες αυτές δημιουργήθηκαν στο παρελθόν. Στη συνέχεια συμμετέχουν σε μια εικαστική δραστηριότητα και κάνουν ένα παζλ σχετικό με τις εικόνες που παρατήρησαν.

Στόχοι  εκπαιδευτικού προγράμματος

Στο πρόγραμμα επιδιώκεται οι μαθητές να:

  • προσεγγίσουν το χώρο και την έννοια του μουσείου
  • μάθουν να παρατηρούν τις θρησκευτικές εικόνες
  • εξοικειωθούν με τις μορφές του Χριστού και της Παναγίας
  • αντιληφθούν ότι οι εικόνες της έκθεσης δημιουργήθηκαν στο παρελθόν
  • παρατηρήσουν το διαφορετικό τρόπο ντυσίματος στη συγκεκριμένη περίοδο
  • να προσεγγίσουν τη διαχρονικότητα της χρήσης των εικόνων
  • μάθουν κάποιους όρους, όπως: μουσείο, πολιτισμός, αγιογράφος, χιτώνας κ.ά.

Παρατηρήσεις

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα προτείνουμε να το υλοποιούν από μόνοι τους όσοι νηπιαγωγοί/εκπαιδευτικοί ενδιαφέρονται. Όλο το υλικό που χρησιμοποιείται στο πρόγραμμα περιέχεται σε 4 βαλιτσάκια (όσες και οι ομάδες που χωρίζονται οι μαθητές), τα οποία μπορούν να δανείζονται οι εκπαιδευτικοί κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους στο μουσείο, κατόπιν συνεννόησης με τα εκπαιδευτικά προγράμματα.