Επιμορφωτικό σεμινάριο για την 3η Εκπαιδευτική Περιφέρεια Φλώρινας

Semin Florina Feb 2017Την Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2017 (10.30-15.00) πραγματοποιήθηκε επιμορφωτικό σεμινάριο για εκπαιδευτικούς της 3ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Φλώρινας με τίτλο «Ο κόσμος γύρω μας ως εκπαιδευτικό περιβάλλον. Το παράδειγμα του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού». Το σεμινάριο περιελάμβανε: 1. υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων "Όψεις της καθημερινής ζωής στην παλαιοχριστιανική εποχή" και "Βυζαντινό κάστρο" με δύο τμήματα της Ε΄ τάξης του 3ου Δημοτικού Σχολείου Φλώρινας, 2. παρουσίαση του σκεπτικού σχεδιασμού των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Μουσείου (θεματικές, μέθοδοι, στόχοι), 3. πρακτική άσκηση με θέμα "παρατήρηση αντικειμένου", 4. εργαστήριο σχεδιασμού εκπαιδευτικού προγράμματος με βάση επιλεγμένα εκθέματα του Μουσείου, και 5. παρουσίαση και αποτίμηση των αποτελεσμάτων του εργαστηρίου. Συνολικά συμμετείχαν 13 εκπαιδευτικοί, οι οποίοι έλαβαν βεβαίωση παρακολουθήσης από το Μουσείο.