Εκπαιδευτικοί

EkpaideutikoiΟ τομέας Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων στοχεύει στη συστηματική ανάπτυξη της επικοινωνίας του μουσείου με τους εκπαιδευτικούς.
Στο πλαίσιο αυτό σχεδιάζονται έντυπα για τον εκπαιδευτικό, τα οποία συνοδεύουν τα εκπαιδευτικά προγράμματα και έχουν ως στόχο με την παροχή εκπαιδευτικού υλικού να δώσουν τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να υλοποιήσουν μόνοι τους το πρόγραμμα στο Μουσείο.
Παράλληλα, υλοποιούνται σεμινάρια/ημερίδες, όπου οι εκπαιδευτικοί ενημερώνονται για τα προγράμματα του Μουσείου και για τους τρόπους που μπορούν να σχεδιάζουν και να πραγματοποιούν εκπαιδευτικές επισκέψεις.

Οδηγίες για να οργανώσετε την επίσκεψή σας στο Μουσείο.

Όσοι επιθυμείτε να επισκεφτείτε το Μουσείο θα πρέπει να κλείσετε ραντεβού, διευκρινίζοντας εάν θα υλοποιήσετε εκπαιδευτικό πρόγραμμα μόνοι σας ή εάν θα κάνετε απλή επίσκεψη με την τάξη σας.

Η είσοδος στο Μουσείο για τα σχολικά τμήματα και τους εκπαιδευτικούς που τα συνοδεύουν είναι δωρεάν.

Τι πρέπει να γνωρίζετε;

 • Δείτε: Εκπαιδευτικά προγράμματα σχολικής χρονιάς 2017-2018
 • Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα συμμετέχει μία μόνο σχολική τάξη κάθε φορά (ως 25 άτομα).
 • Δύο τμήματα ενός σχολείου μπορούν να υλοποιούν ταυτόχρονα δύο διαφορετικά εκπαιδευτικά προγράμματα.
 • Το πρόγραμμα στο μουσείο διαρκεί περίπου 1-1.30 ώρα.
 • Χρειάζεται να συμμετέχουν ενεργά τουλάχιστον δύο εκπαιδευτικοί σε κάθε πρόγραμμα.
 • Επικοινωνήστε τηλεφωνικά (2313 306487) με τον τομέα εκπαιδευτικών προγραμμάτων για να ορίσετε την ημερομηνία επίσκεψης στο Μουσείο.

Προγράμματα που μπορείτε να υλοποιείτε μόνοι σας με το τμήμα σας:

- Όψεις της καθημερινής ζωής στην παλαιοχριστιανική εποχή για μαθητές Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού, στην αίθουσα του Μουσείου "Παλαιοχριστιανική πόλη και κατοικία"

- Το Βυζαντινό Κάστρο για μαθητές Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού, στην αίθουσα του Μουσείου "Το βυζαντινό κάστρο"

- Νερό, πηγή ζωής για μαθητές Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού στις αίθουσες του Μουσείου "Παλαιοχριστιανική πόλη και κατοικία", "Από την εικονομαχία στη λάμψη των Μακεδόνων και των Κομνηνών"

- Γνωρίζω τις βυζαντινές εικόνες για νήπια και μαθητές Α΄ Δημοτικού, στην αίθουσα του Μουσείου "Το Βυζάντιο μετά το Βυζάντιο"

- Αλλοτινά και τωρινά πρόσωπα του Χρόνου για μαθητές Στ΄Δημοτικού (δείτε εδώ) στη μόνιμη έκθεση του Μουσείου.


Πώς να προετοιμαστείτε για την επίσκεψή σας

 • Πρώτα, επικοινωνήστε με το Μουσείο (τηλ. 2313 306 487) για να κλείσετε ημερομηνία και ώρα επίσκεψης.
 • Στη συνέχεια, επισκεφτείτε μόνοι σας το Μουσείο για να σχεδιάσετε την επίσκεψή σας.
 • Έπειτα, προμηθευτείτε από την ιστοσελίδα το εκπαιδευτικό υλικό που συνοδεύει καθένα από τα προγράμματα:

Πρόγραμμα: Όψεις της καθημερινής ζωής στην παλαιοχριστιανική εποχή
Βιβλίο για τον εκπαιδευτικό
pdf | Βιβλίο για το μαθητή pdf| Οδηγίες για την υλοποίησηpdf

Πρόγραμμα: Γνωρίζω τις βυζαντινές εικόνες
Βιβλίο για τον εκπαιδευτικό
pdf

Πρόγραμμα: Το βυζαντινό κάστρο
Κείμενα για τον εκπαιδευτικό pdf

Πρόγραμμα: Αλλοτινά και τωρινά πρόσωπα του χρόνου (Πρωτοβάθμια)
Οδηγίες για τον εκπαιδευτικό pdf

Πρόγραμμα: Αλλοτινά και τωρινά πρόσωπα του χρόνου (Δευτεροβάθμια)
Οδηγίες για τον εκπαιδευτικόpdf

Πρόγραμμα: Νερό πηγή ζωής
Οδηγίες για τον εκπαιδευτικόpdf

 • Εάν θέλετε να οργανώσετε μόνη/ος σας μια εκπαιδευτική δραστηριότητα, συμβουλευτείτε τον πίνακα παρατήρησης αντικειμένων και τις συναφείς δραστηριότητες:

Πίνακας παρατήρησης αντικειμένων pdf
Προτεινόμενες δραστηριότητες για παρατήρηση αντικειμένων pdf

Τι πρέπει να κάνετε στο σχολείο πριν από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα

 • Προετοιμάστε τους μαθητές σας σχετικά με τη συμπεριφορά τους στο Μουσείο (βλ. βιβλίο για τον εκπαιδευτικό, προτάσεις για δραστηριότητες πριν και μετά την επίσκεψη στο μουσείο).
 • Χωρίστε τα παιδιά σε 4-5 ομάδες των 5-7 ατόμων (όσο λιγότερες είναι οι ομάδες τόσο πιο εύκολα μπορείτε να τις διαχειριστείτε).
 • Αν θέλετε στο τέλος του προγράμματος να ζωγραφίσουν τα παιδιά, προμηθευτείτε για την κάθε ομάδα: μπογιές, μολύβια, σβηστήρες και μία σελίδα χαρτί Α4.

Τι πρέπει να κάνετε στο μουσείο

 • Στο χώρο υποδοχής του Μουσείου συνεννοηθείτε με τους φύλακες για το πού θα αφήσουν τα παιδιά τα πράγματά τους (τσάντες, πανωφόρια).
 • Ζητήστε να σας δώσουν πινακίδες, μία για κάθε ομάδα, για να ακουμπούν τα παιδιά τα φύλλα εργασίας τους.
 • Πηγαίνετε στην αίθουσα όπου θα υλοποιήσετε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
 • Βάλτε τους μαθητές σας να καθίσουν σε κύκλο ακριβώς μπροστά στα αντικείμενα, ώστε να μπορέσουν εύκολα να τα εντοπίσουν. Μην τους αφήνετε να ψάχνουν σε όλη την αίθουσα τα αντικείμενα, γιατί αυτό θα δημιουργήσει αναστάτωση στο χώρο του Μουσείου και σ' εσάς.

 Εκτύπωση  Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο