ΑμεΑ

AMEAΟ τομέας Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων προσφέρει δραστηριότητες για Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ). Έπειτα από συνεννόηση και συνεργασία με τους υπεύθυνους συνοδούς τους υλοποιείται εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο προσαρμόζεται στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε ομάδας. Επισημαίνεται ότι εκπαιδευτικά προγράμματα προσφέρονται για όλες τις ηλικιακές ομάδες (νήπια-δημοτικά-γυμνάσια-λύκεια-ενήλικες).

Οδηγίες για να οργανώσετε την επίσκεψή σας στο Μουσείο

Θέλετε να συμμετάσχετε σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα;

Επικοινωνήστε εγκαίρως με τον τομέα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, προκειμένου να ενημερώσετε για τις ειδικές ανάγκες της ομάδας την οποία θα συνοδεύσετε και να κλείσετε ημερομηνία και ώρα επίσκεψης.

Πρόγραμμα: Όψεις της καθημερινής ζωής στην παλαιοχριστιανική εποχή
Βιβλίο για τον εκπαιδευτικό
pdf | Βιβλίο για το μαθητή  pdf

Πρόγραμμα: Παίζουμε ανασκαφή;
Βιβλίο για τον εκπαιδευτικό
pdf

Τι πρέπει να γνωρίζετε:

Θέλετε να κάνετε ελεύθερη επίσκεψη;
Πληροφορίες για το ωράριο και την είσοδο στο Μουσείο

 Εκτύπωση