Λειτουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων σχολικής χρονιάς 2018 - 2019

Σας ενημερώνουμε ότι για τη σχολική χρονιά 2018 - 2019 στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού θα υλοποιηθούν οι ακόλουθες εκπαιδευτικές δράσεις του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού:


1. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα:

«Όψεις της καθημερινής ζωής στην παλαιοχριστιανική εποχή» για μαθητές Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού. Θα υλοποιείται από τον αρχαιολόγο του Μουσείου Δρ Αναστάσιο Σινάκο.

2.Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Νερό, πηγή ζωής» για μαθητές Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού. Θα υλοποιείται από την αρχαιολόγο του Μουσείου κ. Ε. Φουρλίγκα έως και τον Δεκέμβριο 2018.

3. Επίσης, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να υλοποιούν μόνοι τους με την τάξη τους, με τη βοήθεια φυλλαδίων και υποστηρικτικού υλικού που θα τους παρέχει το Μουσείο, τα ακόλουθα εκπαιδευτικά προγράμματα:

«Γνωρίζω τις βυζαντινές εικόνες» για νήπια και μαθητές Α΄ Δημοτικού

«Όψεις της καθημερινής ζωής στην παλαιοχριστιανική εποχή», «Το Βυζαντινό Κάστρο» και «Νερό, πηγή ζωής» για μαθητές Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού, «Αλλοτινά και τωρινά πρόσωπα του χρόνου» για μαθητές Στ΄ Δημοτικού και Γυμνασίου

Όσοι ενδιαφέρονται για τα προγράμματα υπ’ αρ. 1. και 3. μπορούν να δηλώνουν συμμετοχή στο τηλέφωνο 2313 306487 από τη Δευτέρα 1 Οκτωβρίου 2018 από 9.00 -13.00 (κος Σινάκος). Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα υπ’ αρ. 2 μπορούν να το δηλώνουν στο τηλέφωνο 2313 306419 από τη Δευτέρα 1 Οκτωβρίου 2018 από 9.00 -13.00 (κα Φουρλίγκα). Σε περίπτωση, κατά την οποία η επικοινωνία με τα ανωτέρω τηλέφωνα δεν θα είναι δυνατή, μπορούν να τηλεφωνούν στο 2313 306422 (φυλακτικό προσωπικό). Σε κάθε περίπτωση θα τηρείται σειρά προτεραιότητας.

Σε κάθε πρόγραμμα είναι δυνατόν να συμμετέχει ένα μόνο σχολικό τμήμα (έως 25 μαθητές). Οι συνοδοί εκπαιδευτικοί, εφόσον έχουν ορίσει ημερομηνία, παρακαλούνται να επιβεβαιώνουν την επίσκεψή τους τηλεφωνικά τουλάχιστον μια εβδομάδα πριν.