Συμμετοχή στα εκπαιδευτικά προγράμματα του ΜΒΠ

educational programmes discoverΓια τη διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
Σας ενημερώνουμε ότι το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού
θα ξεκινήσει να υλοποιεί από τον Ιανουάριο του 2015 τα εκπαιδευτικά προγράμματα "Όψεις της καθημερινής ζωής στην παλαιοχριστιανική εποχή" και "Το Βυζαντινό Κάστρο" για μαθητές Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού. Δηλώσεις συμμετοχής τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2014 από ώρα 8.00 -13.30 στο τηλ. 2313 306 476.

Σας ενημερώνουμε επίσης ότι όσοι εκπαιδευτικοί επιθυμούν μπορούν να υλοποιούν μόνοι τους τα προγράμματα "Γνωρίζω τις βυζαντινές εικόνες" για νήπια και μαθητές Α΄ Δημοτικού, "Όψεις της καθημερινής ζωής στην παλαιοχριστιανική εποχή" και "Το Βυζαντινό Κάστρο" για μαθητές Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού, έπειτα από συνεννόηση με τον Τομέα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων από τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2014 από ώρα 8.00-13.30 στο παραπάνω τηλέφωνο.

Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν με την τάξη τους επίσκεψη στο Λευκό Πύργο παρακαλούνται να τηλεφωνούν στο 2310 267832. Διευκρινίζουμε πως δεν υλοποιούνται εκπαιδευτικά προγράμματα.

Για τη διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Σας ενημερώνουμε ότι το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού προσφέρει για τη σχολική χρονιά 2014 –2015 το εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Ανακαλύπτοντας το παρελθόν" για τους μαθητές γυμνασίου και για πρώτη φορά φέτος πιλοτικά και σε μαθητές λυκείου. Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν με την τάξη τους μπορούν να δηλώνουν συμμετοχή στο τηλέφωνο 2313 306 476, την Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2014 από 8.00 -13.30.

Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν με την τάξη τους επίσκεψη στο Λευκό Πύργο παρακαλούνται να τηλεφωνούν στο 2310 267832. Διευκρινίζουμε πως δεν υλοποιούνται εκπαιδευτικά προγράμματα.