Επιμορφωτικά σεμινάρια για εκπαιδευτικούς Οκτώβριος 2016 - Απολογισμός

Seminario Oct 2016Την Τρίτη 11 Οκτωβρίου και την Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2016 διοργανώθηκαν επιμορφωτικά σεμινάρια για εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αντίστοιχα. 
Στα σεμινάρια συμμετείχαν συνολικά 40 εκπαιδευτικοί που έχουν δηλώσει ότι θα υλοποιήσουν εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο Μουσείο με την τάξη τους, αλλά και όσοι επιθυμούσαν να ενημερωθούν για το πώς μπορούν να οργανώσουν μόνοι τους επίσκεψη στο μουσείο. Μετά από μία σύντομη παρουσίαση των δράσεων του Τομέα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, οι συμμετέχοντες υλοποίησαν τα εκπαιδευτικά προγραμμάτα (προσομοίωση). Η διάρκεια του κάθε σεμιναρίου ήταν 2 ώρες και οι συμμετέχοντες πήραν βεβαίωση παρακολούθησης από το Μουσείο.