Εκπαιδευτικές δράσεις 2011-2012

news_display_04

Σας ενημερώνουμε ότι τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού δε θα υλοποιηθούν μέχρι το τέλος του 2011.

 Θα ενημερωθείτε εγκαίρως για την επαναλειτουργία τους.