"Εκπαίδευση Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων μαθητών": Οι μαθητές/τριες του 12ου δημοτικού Νεάπολης παρουσιάζουν τη δουλειά τους

Diapolis 2014Την Παρασκευή 21 Μαρτίου 2014 οι μαθητές και οι μαθήτριες του Ε΄2 του 12ου Δημοτικού Νεάπολης παρουσίασαν στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού το πρόγραμμα με τίτλο "Διαφορετικές διαδρομές... ίδιος προορισμός", το οποίο υλοποίησαν στο πλαίσιο του προγράμματος "Εκπαίδευση Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων μαθητών του Α.Π.Θ" - υποδράση "Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών".

Η συνεργασία του 12ου Δημοτικού Νεάπολης και του ΜΒΠ ξεκίνησε κατά την ημερίδα με θέμα "Σχολικές επισκέψεις σε μουσεία στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης", που διοργανώθηκε στο Μουσείο τον Δεκέμβριο του 2013. Στη συνέχεια, και για τέσσερις περίπου μήνες, οι μαθητές και οι μαθήτριες συμμετείχαν σε μια σειρά εκπαιδευτικών δράσεων, τόσο στο σχολείο όσο και στο Μουσείο, σε κάποιες από τις οποίες ενεπλάκησαν και οι γονείς τους. Στόχος ήταν, με αφετηρία συγκεκριμένα εκθέματα, τα παιδιά να προσεγγίσουν την έννοια της πολυπολιτισμικότητας στο παρελθόν, σε σύνδεση με το παρόν.

Η όλη προσπάθεια ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση σε μορφή power point των αποτελεσμάτων, των έργων και των εντυπώσεών τους στο αμφιθέατρο Μ. Μερκούρη του Μουσείου. Στη συνέχεια οι μαθητές και οι μαθήτριες ξενάγησαν το κοινό (γονείς, δασκάλους, μουσειοπαιδαγωγούς και εκπροσώπους του προγράμματος του Α.Π.Θ.) στα εκθέματα του Μουσείου που λειτούργησαν ως αφορμή για τις δράσεις στις οποίες συμμετείχαν.