Απολογισμός: Εκπαίδευση Αλλοδαπών & Παλιννοστούντων μαθητών

Afisa_imeridas_final_thΤο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού,
διοργάνωσε το Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2011 επιμορφωτικό σεμινάριο στο αμφιθέατρο του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού.

Το σεμινάριο υλοποιήθηκε από τη δράση 9.5 με τίτλο "Επισκέψεις στα μουσεία" του προγράμματος ΕΣΠΑ "Εκπαίδευση Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων μαθητών" σε συνεργασία με το Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού.

Το σεμινάριο παρακολούθησαν 46 άτομα. Υπήρχαν εκπρόσωποι από 14 σχολεία όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων και εκπρόσωποι από 13 μουσεία. Τα μουσεία που συμμετείχαν ήταν:

Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου, Βυζαντινό Μουσείο Ιωαννίνων, Εθνολογικό Μουσείο Θράκης, Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα, Εθνολογικό - Λαογραφικό Μακεδονίας - Θράκης, Αρχαιολογικό Μουσείο Βέροιας, Μουσείο Κινηματογράφου, Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Ολυμπιακό Μουσείο, Μουσείο Φωτογραφίας, Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης.

Στο πρόγραμμα κατά το τρέχον σχολικό έτος συμμετέχουν 20 σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 20 μουσεία από όλη την Ελλάδα.

Πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.diapolis.auth.gr (Αποτύπωση - Υλικό - Πολιτισμός. Στο αριστερό μέρος της σελίδας θα εμφανιστεί η ένδειξη Στοιχεία Υποδράσης 9.5. Εκεί υπάρχει διαθέσιμο υλικό για τις εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών σε μουσεία).