Απολογισμός ημερίδας "Τα 5 Μουσεία της Θεσσαλονίκης εκπαιδεύουν τους/τις εκπαιδευτικούς"

Imerida 7-12 newsΤο Σάββατο 7 Δεκεμβρίου 2013, από τις 10:00 μέχρι τις 14:30, πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού το δεύτερο μέρος του επιμορφωτικού σεμιναρίου με τίτλο "Τα 5 Μουσεία της Θεσσαλονίκης εκπαιδεύουν τους/τις εκπαιδευτικούς". Το σεμινάριο διοργανώθηκε στο πλαίσιο συνεργασίας του Τομέα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού με το Γραφείο Πολιτιστικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης και σε αυτό συμμετείχαν εκατό περίπου εκπαιδευτικοί. Οι εκπαιδευτικοί αρχικά ενημερώθηκαν στο αμφιθέατρο "Στ. Δραγούμης" για τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου, τα οποία μπορούν να υλοποιήσουν οι ίδιοι με την τάξη τους, και στη συνέχεια τα προσέγγισαν βιωματικά στις αίθουσες της μόνιμης έκθεσης.
Έπειτα, χωρισμένοι σε ομάδες, σχεδίασαν το δικό τους εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Στο πλαίσιο αυτό εφάρμοσαν τις κύριες αρχές σχεδιασμού ενός μουσειοπαιδαγωγικού προγράμματος, με βάση τη σχετική θεωρητική εισήγηση που παρουσιάστηκε από τον Τομέα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του ΜΒΠ κατά το πρώτο μέρους του επιμορφωτικού σεμιναρίου (Σάββατο 9-11-2013, Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης).