Απολογισμός εκδήλωσης Κυριακές στο ΜΒΠ 4: Εργαστήριο χαρακτικής

Haraktiki 13-01-2013Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία το δημιουργικό εργαστήριο χαρακτικής, που διοργάνωσαν τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού την Κυριακή 13 Ιανουαρίου, στο πλαίσιο των «Κυριακών στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού 2012 - 2013». Η δράση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων με τη συνδρομή των συντηρητών του Μουσείου, Γ. Μπουδαλή, Ν. Μαλακόζη, Α. Τσούκα, Δ. Βλάσση, και της μαρμαρογλύπτριας του Μουσείου, Φ. Θέου.

Συμμετείχαν συνολικά 40 άτομα, γονείς και παιδιά, που πληροφορήθηκαν για τις τεχνικές της χαρακτικής και δημιούργησαν τις δικές τους κάρτες με την τεχνική του λινόλεουμ.