Τελευταία νέα!!

Λειτουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων σχολικής χρονιάς 2019 - 2020

Σας ενημερώνουμε ότι για τη σχολική χρονιά 2019 - 2020 στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού θα υλοποιηθούν οι ακόλουθες εκπαιδευτικές δράσεις του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού:1. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Όψεις της καθημερινής ζωής στην παλαιοχριστιανική εποχή» για μαθητές Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού. Θα υλοποιείται από την κ. Μ. Γκατζούνη και τον κ. Α. Σινάκο.

2. "Αλλοτινά και τωρινά πρόσωπα του χρόνου» για μαθητές Γυμνασίου. Θα υλοποιείται από την κ. Μ. Γκατζούνη.

3. Επίσης οι εκπαιδευτικοί μπορούν να υλοποιούν με την τάξη τους με τη βοήθεια φυλλαδίων και υποστηρικτικού υλικού που θα τους παρέχει το Μουσείο τα ακόλουθα εκπαιδευτικά προγράμματα:

         «Γνωρίζω τις βυζαντινές εικόνες» για νήπια και μαθητές Α΄ Δημοτικού.

         «Όψεις της καθημερινής ζωής στην παλαιοχριστιανική εποχή»,

         «Το Βυζαντινό Κάστρο» και «Νερό, πηγή ζωής» για μαθητές Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού.

         «Αλλοτινά και τωρινά πρόσωπα του χρόνου» για μαθητές Στ΄ Δημοτικού.

         "Αλλοτινά και τωρινά πρόσωπα του χρόνου» για μαθητές Γυμνασίου.


Όσοι ενδιαφέρονται για τα προγράμματα υπ’ αρ. 1. και 2. και 3. μπορούν να δηλώνουν συμμετοχή στο τηλέφωνο 2313 306411από τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019 (ώρες: 9.00 -13.00, κα Γκατζούνη). Από τις 12 Μαρτίου 2020 κ.ε. η συνεννόηση θα γίνεται με τον κ. Σινάκο στο 2313 306487. Σε περίπτωση, κατά την οποία η επικοινωνία με τα ανωτέρω τηλέφωνα δεν θα είναι δυνατή, μπορούν να τηλεφωνούν στο 2313 306422 (φυλακτικό προσωπικό). Σε κάθε περίπτωση θα τηρείται σειρά προτεραιότητας.

Σε κάθε πρόγραμμα είναι δυνατόν να συμμετέχει ένα μόνο σχολικό τμήμα (έως 25 μαθητές).

Εκπαιδευτικά Προγράμματα - Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού

Ο τομέας Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού δραστηριοποιείται στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων από το 1998. Με στόχο την ανάπτυξη της επικοινωνίας του Μουσείου με το κοινό και την ενίσχυση του μορφωτικού του ρόλου σχεδιάζει και υλοποιεί εκπαιδευτικές δράσεις, για να υποστηρίξει διαφορετικές ομάδες κοινού. Παράλληλα, διοργανώνει εκδηλώσεις με αφορμή εορτασμούς, όπως η "Διεθνής Ημέρα Μουσείων" και οι "Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς".

Για την κάθε ομάδα κοινού προτείνονται διαφορετικές δραστηριότητες, όπως εκπαιδευτικά προγράμματα, σεμινάρια, δημιουργικά εργαστήρια και παιχνίδια ρόλων (RPG).

Επιπρόσθετα, σχεδιάζει και παρέχει έντυπο υλικό, όπως βιβλία για τον εκπαιδευτικό και φυλλάδια για ελεύθερη επίσκεψη.